Zastupitelstvo obce

starosta
Ing. Jaromil Mádlo 724 186 289


místostarosta
Mgr. Zuzana Bílková


zastupitelé
Robert Kratochvíl  – předseda finančního výboru
Martin Novotný –  předseda kontrolního výboru
Vladislav Novotný – výstavba