Zastupitelstvo obce

starosta
Ing. Jaromil M á d l o
724 186 289, jaromil.madlo@seznam.cz

místostarosta
Vladislav Novotný
605 246 515, starosta.outrib@email.cz

členové zastupitelstva:
Martin Novotný – stavební komise
Zuzana Tejnecká – finanční výbor
Robert Kratochvíl – kontrolní výbor