Obecní úřad

Úřední hodiny
Pondělí          9.00 – 11.00 hod.
Středa         16.00 – 18.00 hod.
Čtvrtek         9.00 – 11.00 hod.

Poznámka : Pokud není státem uznaný den pracovního klidu

Telefon: 469 687 104

E-mail: outrib@iol.cz, outrib@email.cz

Informační místo: kancelář obecního úřadu

Pracovníci obecního úřadu:

  • účetní : paní Marie  Pr c h a l o v á , 724 914 961

Na informačním místě lze podávat :

  • Písemné návrhy,
  • Návrhy na zahájení správního řízení,
  • Písemné žádosti o zpřístupnění informací,
  • Petice,
  • Opravný prostředek proti rozhodnutí obecního úřadu,
  • Ostatní záležitosti týkající se samostatné a přenesené působnosti obce,
  • Ostatní návrhy, připomínky a sdělení.

 Ověřování podpisů a listin:

  • Vidimaci a legalizaci, tj. ověřování shody kopií listin a ověřování pravosti podpisů provádí paní Marie Prchalová, v úřední dny Ing. Jaromil Mádlo, po dohodě je možný i jiný termín nebo osobní návštěva.
  • Cena za ověření je 30,- Kč za 1 stranu listiny nebo za 1 podpis.

Místní rozhlas – vyhlašování sdělení:

  • Provádí se po předchozí domluvě

Poznámka : Vyhlášení místním rozhlasem nelze nárokovat, slouží především jako součást záchranného systému obce