Současnost obce

Obec leží v úrodné rovině asi 5 km severozápadně od Chrudimi a asi 6 km jihozápadně od Pardubic. V současné době je obec součástí Pardubického kraje. Obec sousedí s vesnicemi na jihu s Bylanami vzdálenými přibližně 1 km, na severu s Dřenicemi vzdálenými asi 1 km, Rozhovicemi vzdálenými také 1 km a v současné době také již s Chrudimí – Markovice vzdálenými 2 km. Třibřichy leží na obou březích potoka Bylanka. Levý břeh se pomalu zvedá k severní straně až do výšky 271 m, pravý břeh se zdvihá prudčeji jihovýchodním směrem, ale pak ihned klesá až k Markovickému potoku. Za tímto potokem půda opět stoupá a dosahuje u Markovic nejvyššího bodu 275 m.