Splašková kanalizace Třibřichy

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí ČR na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.

Předmětem podpory je vybudování kanalizace v obci Třibřichy v délce 3,87 km.

Investor: Obec Třibřichy
Dodavatel: KVIS Pardubice a. s.
Manažer: DABONA s. r. o.
TDS a BOZP: Ing. Miloslav Chaloupka
Projektant: Multiaqua s. r. o.

Celkové způsobilé výdaje: 42 719 497,70 Kč
Výše příspěvku SFŽP ČR: 27 233 679,78 Kč
Výše příspěvku žadatele: 15 485 799,92 Kč

Termín realizace projektu: září 2021 – srpen 2022