Cyklostezka

4181: Jeníkovlce – Třlbřlchy – Markovlce – Chrudim – Řestoky 
Trasa navazuje v Jeníkovicích na již vyznačenou trasu do Valů a Mělic. Vede přes Rozhovice do Chrudimi, aby dále umožnila propojeni s kultními památkami v Luži a posléze I přírodními zajímavostmi v okolí Nových Hradů. Tady se napojuje na trasy Svitavského okresu, vedené do Litomyšle a Poličky. 
Značený úsek začíná v Třibřichách. Prochází Markovicemi a po stezce podél silnice Č. 17 do Chrudimi. Městem je trasa vedena ulicemi Erbenova, Olbrachtoval Jiráskova, Alešova, U Vápenky, Škroupova, Havlíčkova, od kostela sv. Kateřiny po cyklostezce k divadlu, ČS. partyzánů, Široká, Štěpánkova, Resselovo nám., Břetislavova, Zižkovo nám., Novoměstská na výpadovku na Vysoké Mýto, z které vzápětí odbočuje po silničce ke Třem Bubnům a do Řestok. 
Celý úsek je veden po asfaltových silnicích, v Chrudimi místy po žulové dlažbě. Délka značeného úseku trasy = 17 km.