Zajímavosti

Některé zajímavosti
– v roce 1827 byl v centru obce vybudován pamětní kříž, jako symbol obce 
– v roce 1890 byl založen sbor dobrovolných hasičů
– v roce 1936 byl slavnostně odhalen památník padlým občanům v 1. Světové válce. Byl umístěn před
  budovou obecní školy, po rekonstrukci (2004) pak přemístěn do centra před budovu Obecního úřadu
– na konci 18. stol. místní soukromá cihelna produkovala ručně vyráběné cihly a pálené tašky. Byla uzavřena
  po r. 1945
– v 70 – tých letech byla území, přilehlá k obci Dřenice a dále pak kostel sv. Marka a hřbitov, jakož i západní
  část obydlí a k.ú. přilehlých k obci Markovice, patřící pod obec Třibřichy, byla v rámci územní reorganizace
  vyňata z k.ú. Třibřichy 
– v 70 a 80-tých letech byla obec Dřenice, v rámci slučování obcí přiřazena k naší obci a poté pak bylo toto
  sdružení sloučeno s obcemi Bylany a Lány, kde obec Bylany byla střediskovou obcí. Finanční prostředky na
  rozvoj obcí pak zejména byly přidělovány na rozvoj střediskových obcí. Proto větší rozkvět naší obce nastal
  až po r. 1990, tj. v době její samostatnosti.
– Od roku 2002 do 2005 byla provedena rozsáhlá rekonstrukce budovy Obecního úřadu

Třibřichy – tvrz
Třibřichy se připomínají poprvé v r. 1415, kdy zde sídlil Kuneš z Třibřich, který pečetil stížný list české šlechty do Kostnice. V r. 1440 se připomíná Jan z Třibřich. V souvislosti s těmito nejstaršími držiteli se sice v písemných pramenech tvrz nepřipomíná, ale svědčí o ní zbytky silných zdí, které byly objeveny ke konci 19. stol. v prostoru bývalé bažantnice na východním okraji obce(dnes okolí domu č.p. 33) 
V r. 1579 při dělení morašického statku v rodě Hamzů ze Zábědovic zdědil ves Třibřichy Pavel Hamza ze Zábědovic (*1605), kterého potom vystřídal jeho syn Jan Hamza (*1635). Pravděpodobně tito majitelé přestavěli zdejší dvůr, stojící v severní části vsi a v jeho středu postavili tvrz, prostou obytnou budovu z části zděnou, z části dřevěnou. První zpráva o ní je až z r. 1656, kdy ji koupila od dcery Jana Hamzy, Kateřiny, manželka Jindřicha Kustoše ze Zubří Eva Ludmila. K tvrzi tehdy náležel dvůr a ves Třibřichy a další dvě vsi. Kustošové vlastnili Třibřichy až do roku 1715, kdy je Adam Kustoš prodal majiteli nasavrckého panství Františkovi Josefovi ze Schönfeldu. Po roce 1715 sloužila Třibřišská tvrz jako sídlo správy statku. 
Po organizačním spojení Třibřich s Nasavrkami v r. 1746 však byla ponechána svému osudu. Naposledy se připomíná v popisu Nasavrckého panství z r. 1755, kdy již byla z celé části zpustlá. Pouze v části budovy tehdy ještě bydlel správce třibřišského dvora. V druhé polovině 18. stol. tvrz zanikla úplně. Na místě, kde tvrz stála, jsou dnes skaldové objekty ZD.