Tříkrálová sbírka

Farní Charita Chrudim děkuje Všem, kdo se na sbírce podíleli a občanům kteří do sbírky přispěli.
Bylo vybráno krásných 8 397,- Kč