naše obec

naše obec

menu

úvodní stránka
kontakty
historie obce
naše obec
obecní úřad
zastupitelstvo
poskytování informací
zajímavosti
knihovna
cyklostezky
fotogalerie
užitečné www stránky
registr oznámení
napište nám
autor stránek

nové fotografie

Den Třibřich 2018

Vítání občánků 24.3.2018 Davídek Dubský

Karneval 2018

Štědrovečerní zpívání

Mikulášská 2017

Vítání občánků 9.12.2017 - Dorotka , Rozárka a Hugo Jeroným

26. Setkání seniorů

Vítání občánků Klárka Hokešová 24.6. 2017

Dětský den 2017

VII. ročník dětské hasičské soutěže

25. Setkání seniorů

Karneval 2017

Vánoční zpívání

Mikulášská besídka 3.12. 2016

Rozsvěcení vánočního stromu 25.11.2016

Vítání občánků 13.11.2016 – Anežka , Ondřej a Štěpán

Setkání seniorů
v Třibřichách

Vítání občánků 25.9.2016 - Péťa , Eliška a Vikrorka

Dětský den

Rej čarodějnic
v Třibřichách

23. setkání seniorů

Vítání občánků 20.3.2016 – Adrian Mičuda

Dětský karneval
 

užitečné WWW stránky


Užitečné www stránky

Úřední deska obce Třibřichy http://e-deska.cz/tribrichy/
Krajský úřad Pardubice www.pardubickykraj.cz
Min. dopravy a spojů: www.mdcr.cz
Min. financí: www.mfcr.cz
Min. kultury: www.mkcr.cz
Min. obrany: www.army.cz
Min. pro místní rozvoj: www.mmr.cz
Min. práce a sociálních věcí: www.mpsv.cz
Min. průmyslu a obchodu: www.mpo.cz
Min. spravedlnosti: www.justice.cz
Min. vnitra: www.mvcr.cz
Min. vnitra - formuláře: www.mvcr.cz/agenda/blankety/2000
Min. školství, mládeže a těl.: www.msmt.cz
Min. zahraničních věcí: www.czech.cz
Min. zdravotnictví: www.mzcr.cz
Min. zemědělství: www.mze.cz
Min. životního prostředí: www.env.cz
Poslanecká sněmovna PČR: www.psp.cz
Senát PČR: www.senat.cz
Vláda www.vlada.cz
Portál veřejné správy portal.gov.cz

Týdeník Veřejná správa: www.mvcr.cz/vespra
Deník veřejné správy: denik.obce.cz
Města a obce: mesta.obce.cz
vismo: www.vismo.cz
ARES: wwwinfo.mfcr.cz/ares
Centrum pro regionální rozvoj: www.crr.cz
Česká centrála cest. ruchu: www.visitczech.cz
Český statistický úřad: www.czso.cz
Pozemkový fond ČR: www.pfcr.cz
Úřad pro ochranu osobních údajů: www.uoou.cz
Sbírka zákonů: www.sbirka.cz
Sbírka zákonů: www.mvcr.cz/sbirka/ Český úřad zem. a katastrální: www.cuzk.cz
Munet: www.munet.cz


 

úřední e-deska

600 let naší obce

zpravodaj obce

Nejkrásnější město a obec Čech a Moravy 2012

Nejkrásnější město a obec Čech a Moravy 2011

převzetí symbolů

převzetí symbolů obce

Mikroregion Chrudimsko

Mikroregion západně
od Chrudimi

SDH