naše obec

naše obec

menu

úvodní stránka
kontakty
historie obce
naše obec
obecní úřad
zastupitelstvo
poskytování informací
zajímavosti
knihovna
cyklostezky
fotogalerie
užitečné www stránky
registr oznámení
napište nám
autor stránek

nové fotografie

Důchodová beseda 4/2019

Velikonoční tvoření 2019

Štědrovečerní zpívání 2018

Rozsvícení vánočního stromku 2018

Uspávání broučků

Setkání seniorů
  listopad 2018

Vítání občánků 22.9.2018 Terezka , Jituška a Tobias

Den Třibřich 2018

Vítání občánků 24.3.2018 Davídek Dubský

Karneval 2018
 

užitečné WWW stránky


Užitečné www stránky

Úřední deska obce Třibřichy https://e-deska.cz/tribrichy/
Krajský úřad Pardubice www.pardubickykraj.cz
Min. dopravy a spojů: www.mdcr.cz
Min. financí: www.mfcr.cz
Min. kultury: www.mkcr.cz
Min. obrany: www.army.cz
Min. pro místní rozvoj: www.mmr.cz
Min. práce a sociálních věcí: www.mpsv.cz
Min. průmyslu a obchodu: www.mpo.cz
Min. spravedlnosti: www.justice.cz
Min. vnitra: www.mvcr.cz
Min. vnitra - formuláře: www.mvcr.cz/agenda/blankety/2000
Min. školství, mládeže a těl.: www.msmt.cz
Min. zahraničních věcí: www.czech.cz
Min. zdravotnictví: www.mzcr.cz
Min. zemědělství: www.mze.cz
Min. životního prostředí: www.env.cz
Poslanecká sněmovna PČR: www.psp.cz
Senát PČR: www.senat.cz
Vláda www.vlada.cz
Portál veřejné správy portal.gov.cz

Týdeník Veřejná správa: www.mvcr.cz/vespra
Deník veřejné správy: denik.obce.cz
Města a obce: mesta.obce.cz
vismo: www.vismo.cz
ARES: wwwinfo.mfcr.cz/ares
Centrum pro regionální rozvoj: www.crr.cz
Česká centrála cest. ruchu: www.visitczech.cz
Český statistický úřad: www.czso.cz
Pozemkový fond ČR: www.pfcr.cz
Úřad pro ochranu osobních údajů: www.uoou.cz
Sbírka zákonů: www.sbirka.cz
Sbírka zákonů: www.mvcr.cz/sbirka/ Český úřad zem. a katastrální: www.cuzk.cz
Munet: www.munet.cz


 

úřední e-deska

600 let naší obce

zpravodaj obce

Nejkrásnější město a obec Čech a Moravy 2012

Nejkrásnější město a obec Čech a Moravy 2011

převzetí symbolů

převzetí symbolů obce

Mikroregion Chrudimsko

Mikroregion západně
od Chrudimi

SDH